Taalgebruik  

In het leger wordt van oudsher een nogal apart taalgebruik gehanteerd en dat was ook het geval bij de 41 AfdVa Charly Batterij, lichting 87-1/2. Het was een mengeling van ‘normaal’ Nederlands, streektaal, afkortingen, samentrekkingen en ‘traditionele’ legeruitdrukkingen. Onderstaande lijstjes geven een beeld van het taalgebruik; soms specifiek voor de Charly Batterij 87-1/2, maar vaak ook niet.


Afkortingen

AV algemene vorming (het eerste bivak)
BOG batterij onderhoudsgroep
BOS brandstof, olie, smeermiddelen
BTC batterijcommandant (de kapitein)
BTO batterijofficier (de luit)
BTOwi batterijopperwachtmeester (de opper)
CI commandanteninspectie
DT dagelijks tenue
FAL fusil automatique léger, het persoonlijk wapen van de niet-kanonniers
GB1 het vuurregelingscentrum (de M577)
GB2 de 4-tonner die bij het vuurregelingscentrum hoort
GV geestelijke verzorging
GVT gevechtstenue
HMT humanistisch militair tehuis
HOP huidontsmettingspoeder
KMT katholiek Militair Tehuis
KRT kompasrichttoestel
MIO materieel inspectie orgaan
MLV militaire lichamelijke vaardigheden
Munoo munitie-onderofficier
NBC nucleair, biologisch, chemisch
OOBD onderofficier batterijdienst
PAMAN ABS de aandachtspunten bij ZHKH: Persoonlijke veiligheid en die van Anderen, Markeren indien nodig, Alarmeren, Noodzakelijke hulp verlenen: Ademhaling controleren, Bloedingen stelpen, Shock voorkomen
PC peletonscommandant
PMT protestants militair tehuis
PSU persoonlijke standaarduitrusting
RM rekening man
SMEV (vrijstelling van) sport, marsen, exercitie, velddienst
TMD terreinmeetdienst
VRA verzoek/rapport/aanvraag-formulier
VRC vuurregelingscentrum
WZZ welzijnszorg
ZHKH zelfhulp en kameradenhulp


Samentrekkingen
 
BiBu binnen- en buitenhelm
CaDi de cantinedienst
GaMaCoKa gasmaskercontrolekamer
KuBu kutburger
KuKo kutkorporaal
LaRo landrover
LiBoZa linker borstzak
LuPa lunchpakket
MiPaPo militair paspoort
PluBa plunjebaal
WaWa waterwagen


Uitdrukkingen e.d.
 
Admeur administrateur
Bakkerskar het vuurregelingscentrum (de M577)
Berenlul slaapzak met tenthelft
Blenco groen smeersel t.b.v. koppel, bokkentuig e.d.
Bokkentuig riemenwerk voor om je bovenlichaam
Bol nieuweling (te herkennen aan de ‘bolle’ baret)
Carnavalspet hoofddeksel van een cavalerist
Dienstfiets dienstbril
Foef de foerier
Ga je op reis? haal je handen eens uit je zakken
Gele flap een rapport/boete (straffenformulier)
Gleuf vrouw
Gods Eigen Wapen de veldartillerie
Handballen met je handen in de zakken lopen
Hoppen huidontsmettingspoeder aanbrengen
In je kanaal schuiven opeten
Kisten legerlaarzen
Korps Matennaaiers marechaussee
Lijnboer iemand van verbindingen
Lulijzer telefoon
Lultalie telefoon
Meurbaal slaapzak
NATO-matras gewillige vrouw met een voorkeur voor militairen
Ouwe poep lichtingen die bijna afzwaaien
Paard iemand van de cavalerie
Pornolat de latten op de legeringskamers voor posters e.d.
Puppen in een puptent slapen
Pijp loop van de M109
Rekening man op kosten van de kanonnier
Rukbunker slaapzak
Softe sector de administratie en andere ‘slappe’ legeronderdelen
Staafbatterij de stafstafverzorgingsbatterij
Staafverzorgings batterij de stafstafverzorgingsbatterij
Ster anus (ook: luitenant)
Stip adjudant of kornet
Tepel adjudant of kornet
Van Heutszje een verstandelijk gehandicapte
Verbindelaar iemand van verbindingen
Verse nieuweling
Vreetschuur de eetzaal
Zaad (bijv. nw) slecht, vervelend
Zandhaas infanterist


Bijnamen
 
Hessel kanonnier Rick Nederveen
Ho, even! wachtmeester Jan Paul van der Hoeven
Lichaam kanonnier Eric van Hooft
Neuk me lam kanonnier Tony Cheuk A Lam
Petra kanonnier Peter de Graag
Smullie kanonnier René Smulders
Skull wachtmeester Remco de Ruiter
Superted wachtmeester Ed de Bruin
Vergo wachtmeester Roel Vergonet

Naar de homepage van 41 AfdVa C-bt 87-1/2Home