Laatste schot 41e Afdeling Veldartillerie, 19 mei 2005

Laatste schot 41 AfdVa op 19 mei 2005 - Klik om te vergrotenAls opmaat naar de opheffing van de 41e Afdeling Veldartillerie op 1 juli 2005, was er 19 mei 2005 een ceremonie ter ere van het laatste schot van de afdeling. Eén en ander vond plaats aan het einde van de schietoefening Munster-Süd 2005-2. Een flink aantal genodigden was aanwezig in Stelling 33 in Munster-Süd. Naast de gehele afdeling waren dat: de commandant van de 41e Gemechaniseerde Brigade, alle bataljonscommandanten van de 41e Gemechaniseerde Brigade, de commandant van de 14e Afdeling Veldartillerie, de commandant van de 11e Afdeling Rijdende Artillerie, de Korpscommandant en de burgemeester van Zeven. Verder waren veel oud-commandanten van de 41 AfdVa samen met hun  afdelingsadjudanten aanwezig. 

De gesigneerde 'laatste' brisantgranaat - Klik om te vergroten'Na 52 jaar komt er een einde aan een afdeling die stamt uit de tijd dat er nog twintig afdelingen paraat waren', sprak de commandant van de 41 AfdVa, majoor René Daalman. Daalman somde enkele wapenfeiten op van de afdeling, zoals het vijf maal winnen van de prestigieuze Lucardieprijs voor de best presterende afdeling. Tevens stond hij stil bij de operationele inzet van het personeel van de afdeling in onder andere Bosnië, Kosovo en Irak. De majoor maakte er geen geheim van dat hij gemengde gevoelens had bij de opheffing. 'Ik sta hier vol trots, maar ook met pijn in mijn hart'.

Na de woorden van Daalman bereidde afdelingsadjudant Gerrit Bosch de gasten voor op een eresaluut, dat bestond uit drie maal snelvuur door zes vuurmonden. 'Volgens mij hebben jullie flink granaten gespaard. In de tijd dat ik afdelingscommandant was, hebben wij zoiets nog nooit gedaan', merkte brigadegeneraal b.d. Hendriks op. Na dit eresaluut was het zover. De laatste brisantgranaat (van het type M107) werd aangevoerd en voorzien van een laatste groet door de oud-commandanten en de commandant van de 41e Gemechaniseerde Brigade, brigadegeneraal Harm de Jonge. Te lezen vielen opschriften als 'Lest best', ' Het ga jullie goed!', 'Kijk niet om!' en 'Je blijft in mijn gedachten'. Brigadecommandant de Jonge schreef 'Well done!'.Doorstompen na laatste schot 41 AfdVa, op 19 mei 2005 - Klik om te vergroten Hij legde uit: 'Met deze twee woorden wil ik aangeven hoe deze afdeling haar taken heeft vervuld. Niet alleen ten tijde van de Koude Oorlog, maar ook erna'. Nog één keer bulderde er een M109 van de 41 AfdVa over de heide. Na afloop van de ceremonie haalden een aantal oud-commandanten van de afdeling de schietbuis van de M109 door.

De burgemeester van Zeven, Hans-Joachim Jaap refereerde afsluitend aan het vertrek van de 41e Gemechaniseerde Brigade uit Seedorf, waarvan het opheffen van de 41 AfdVa een eerste stap was. 'Vandaag staan wij aan het begin van een afscheid dat zal voortduren tot medio 2006. Wij hebben ons er sterk voor gemaakt om de brigade voor Seedorf te behouden. Helaas is dat niet gelukt. De afgelopen 42 jaar ontstond er een sterke binding tussen de kazerne en de gemeentes Zeven en Selsingen. Helaas komt hieraan binnenkort een einde'.

Deze bijzondere dag in de geschiedenis van de 41e Afdeling Veldartillerie werd afgesloten met een barbecue in Kamp Trauen, waarna het bier nog rijkelijk vloeide.

Media: 
Klik om te downloaden Filmpje: laatste vuren 41 Afdva, 19 mei 2005 
Klik om te downloaden Filmpje: laatste schot 41 Afdva, 19 mei 2005
Klik om te downloaden Filmpje: laatste schot 41 Afdva, 19 mei 2005 (bron: DVD 'Tschüs Seedorf', Audiovisuele Dienst Defensie)

Klik om te openen Foto's: laatste schot 41e Afdeling Veldartillerie, 19 mei 2005

 
Naar de homepage van 41 AfdVa C-bt 87-1/2Home