6 RA (1939-1940)6 RA (1939-1940)

Oprichting:1939-08-28
Opheffing:1940-07-15
Gelegerd te:Leiden
Geschut:7-veld, 15 cm hw L17

Het 6e Regiment Artillerie (6 RA) bestond uit 2 afdelingen (6 batterijen) uitgerust met 24 kanonnen 7-veld (paardentractie) en één afdeling (2 batterijen) uitgerust met 8 houwitsers 15 cm L17 (paardentractie). 6 RA was een voortzetting van het zgn. vredesregiment 6 RVA (6e Regiment Veldartillerie), dat na de afkondiging van de algemene mobilisatie op 28 augustus 1939 werd omgedoopt naar 6 RA. Het regiment werd aangevuld met opgeroepen dienstplichtigen uit oudere lichtingen en rekruten uit de opleidingsdepots. De commandant van 6 RA was luitenant-kolonel A. Drijfhout van Hoof.

In de meidagen van 1940 was 6 RA gelegerd op diverse locaties ten noorden van 6 RA's garnizoenplaats Leiden, waaronder Aerdenhout, Sassenheim en Bloemendaal. Samen met 2 RA bestookte het regiment met succes de vliegvelden Valkenburg en Ypenburg. Tevens verleende 6 RA vuursteun tijdens de strijd bij o.a. Leiden en Voorburg. Omdat het regiment zo succesvol had opgetreden, was de teleurstelling des te groter toen op 14 mei de capitulatie bekend werd.

Het regiment verloor 6 man in de strijd.

Naar de homepage van 41 AfdVa C-bt 87-1/2Home