Colofon

Algemeen:

Online sinds: 28 september 2003

Webmaster: Ed de Bruin
Teksten: Batterijboek 41 Afdva C-bt 87-1/2, Ed de Bruin
Voorwoord batterijboek: Piet Boering
Redactie & teksten batterijboek: Jan-Paul van der Hoeven, Remco de Ruiter, Ed de Bruin
Host: www.mijndomein.nl
Contact: webmaster@41afdva.net
Geraadpleegde boeken:

'200 jaar Rijdende Artillerie', B. Schoenmaker, J.P.C.M. van Hoof, 1993

'41 Afdeling Veldartillerie', R. Daalman, G. Bosch e.a., 2005

'Afstammingen en voortzettingen der artillerie', H. Ringoir, 1979

'Batterijboek 41 Afdva C-bt 85-3/4', F. Matser e.a., 1986

'Batterijboek 41 Afdva C-bt 87-1/2', P. Boering, R. de Ruiter e.a., 1988

'Batterijboek 41 Afdva C-bt 88-5/6', E. van Doorn e.a., 1989

'Batterijboek 41 Afdva C-bt 89-4/5', E. van Doorn e.a., 1990

'British Anti-tank Artillery 1939-45', C. Henry, 2004

'De onderofficier in het Nederlandse leger, 1568-2001, W. Bevaart, 2001

'Encyclopedia of modern U.S. military weapons', T.M. Laur, S.L. Llanso, 1995

'Geschiedenis van de Techniek in Nederland' deel 5, H.W. Lintsen, G.P.J. Verbong e.a., 1994

'Het krijgsvolk van weleer, panorama van leger, luchtmacht en marine in mei 1940', J Klingens, 1986

'Het paardenvolk in mei 1940, panorama van de veldartillerie' J. Klingens, 1985 

'Het Wapen der Artillerie, Geschiedenis en Traditie', bundel van de Traditiecommissie Artillerie, 1998

'Korpsmededelingen 2003 - Anders dan gepland', Korps Rijdende Artillerie, 2004
'Korpsmededelingen 2004 - Het moet dus het kan', Korps Rijdende Artillerie, 2005
'Licht Boven Orahovac: 1 (NL) Arty Bn RA KFOR 1 Kosovo 1999' , R. Abels, M. van Pelt, P. Jacobs, 2000

'Moderne artillerie 1' (Alkenreeks 139), F. Vos, 1968

'Moderne artillerie 2' (Alkenreeks 140), F. Vos, 1968

'Moderne tanks en gevechtvoertuigen', R. Bonds, 1987

'Nederlands geschut sinds 1677', J. Albarda, F.L. Kroesen, 1978 

'Nederlandse artillerie vanaf 1945', R.W. Hoksbergen, J. Kroon, 1998 

'Nederlandse militaire voertuigen', E.W. van Popta, C.M. Schulten, 1978 

'Onze Koninklijke Landmacht 4: Artillerie' (Alkenreeks 172), J. Albarda, 1970

'School voor Reserve-Officieren der Bereden Artillerie - S.R.O.B.A. 1910-1935', H. Keppel Hesseling, 1936
'Standgezigten van artillerie-materieel', C. Eckstein e.a., 1897
'The 25-pounder Field Gun 1939-72', C. Henry, 2002

'The encyclopedia of weapons of World War II', C. Bishop, 1998

'Twentieth-century Artillery', I. Hogg, 2001
'Van Korea tot Kosovo', C. Klep, R. van Gils, 1999
'Van stenen kogel tot antitankbrisantgranaat', J.A. van Wiechen, 1977
'Vuur in beweging: 325 Jaar Veldartillerie, 1677-2002', J. Hoffenaar, J. de Moor, 2002

'Wat forse melodie! - 50 jaar Trompetterkorps der Artillerie 1960-2010', J. Ouwehand, J.W. Brouwer, 2010

'We hebben het samen beleefd - 40 jaar 9e Afdeling Veldartillerie, 1946-1986', H. Buurkes, 1986

Geraadpleegde artikelen, brochures, tijdschriften:
'40 jaar Seedorf', artikelenserie in de Griffioen (nieuwsblad 41 Mechbrig), 2003
'Adieu, Multiple Launch Rocket System', artikel in de Defensiekrant nr. 8 (nieuwsblad Min. v. Defensie), R. Twigt, 2004
'Artillerie door de eeuwen heen', artikel in Armamentaria nr. 12 (jaarboek Legermuseum), J.P.C.M. van Hoof, 1977
'Bindende schakel in de vuursteunketen', artikel in Artilia nr. 77 (nieuwsblad VOOA), L. Haen, 2005
'Cadetten aan de Oude Delft', artikel in TU Delta nr. 35 (weekblad TU Delft), L. de Vries, 1997
‘De gevechtskleding en uitrusting van de Nederlandse landmacht in Groot Brittannië 1940 -1945', artikel in Armamentaria nr. 19 (jaarboek Legermuseum), M. Talens, 1984

‘De gevechtskleding in de Koninklijke Landmacht 1912-1985', artikel in Armamentaria nr. 20 (jaarboek Legermuseum), M. Talens, 1985

'Het was erop of eronder', artikel in dagblad Metro, J. van Deurzen, 2007 
'Korte Geschiedenis van de militaire muziek', onderdeel van doctoraalscriptie, G. Clements, 2004 
'Laatste schot 41 Afdeling', artikel in de Defensiekrant nr. 21, 2005
'Opleiding tot vestingbouwer', artikel in Delft Integraal nr. 1 (wetenschappelijk magazine TU Delft), H.K. Makkink, 2006
'Orgaan v.d. Vereniging ter beoefening v.d. Krijgswetenschap, 3e aflevering', tijdschrift, H. van der Vloodt e.a., 1950
'Uniformen, rangonderscheidingstekens en emblemen van de KL', brochure Koninklijke Landmacht, 2005
'Vaardige cadetten en creatieve officieren', artikel in Armamentaria nr. 37 (jaarboek Legermuseum), A.B. Polman, 2002
Diverse artikelen in o.a. de Griffioen, Sinte Barbara, de Defensiekrant en Artilia

Geraadpleegde audio & audiovisuele media:
'14 (NL) CRC Detachement, Bosnië 2001, 14 Afdva 't Harde', CD-Rom, E. Vonk, R. de Vos e.a., 14 Afdva, 2001
'Barbara's Hitparade III', CD, Artillerie Trompetterkorps, 1989
'Barbara's Best', CD, o.a. Artillerie Trompetterkorps, 2002
'Grondgebonden Vuursteun', CD-Rom, Bureau COO KL, 2001
'Het Lied Der Artillerie', EP, Trompetterkorps der Artillerie, 1961
'Tschüs Seedorf', DVD, Audiovisuele Dienst Defensie, 2006
'Vaandeluitreiking en schietdemonstraties', CD-Rom, Media Centrum KL, 2002
'Wapen Info Dagen Artillerie 2006', DVD, D. Douwma, OTCVust, 2006

Voor gedetailleerde informatie over bovengenoemde bronnen: klik hier.

Geraadpleegde musea, archieven:
Legermuseum, Delft
Museum Korps Rijdende Artillerie, Legerplaats bij Oldebroek
Nederlands Artillerie Museum, Legerplaats bij Oldebroek
Nederlands Vestingmuseum, Naarden

Geraadpleegde internetsites:
'107e Afdeling Veldartillerie', www.107afdva.nl
'14e Afdeling Veldartillerie', www.14afdva.nl
'19e Afdeling Veldartillerie', www.19afdva.nl
'41 Afdeling Veldartillerie Charly Batterij lichting 86-2/3', members.ziggo.nl/roblok
'42 Afdva Abt lichting 1974-1975', www.42afdva.nl
'Charly Batterij lichting 88-6 41 Afdeling Veldartillerie', 41afdvacbat88-6.redegeld.org
'C-SPAN', www.c-span.org
'De Eerste Wereldoorlog 1914-1918', www.wereldoorlog1418.nl
'Derk de Vries fotografie', www.ddv-foto.nl.nl
'De slag om de Grebbeberg', www.grebbeberg.nl
'Dienstmakkers', www.dienstmakkers.nl
'Dutchhelmets', www.dutchhelmets.nl
'FAS Military Analysis Network', www.fas.org/man
'Geschiedenis', geschiedenis.vpro.nl
'GlobalSecurity', www.globalsecurity.org
'Grebbeliniedag', www.grebbeliniedag.nl
'Hyves', o.a. artillerie.hyves.nl 
'Het Nederlandse leger 1939-1940', www.leger1939-1940.nl
'Het vergeten leger, Nederlands_indië 1945-1950', www.hetdepot.com
'Hoofddeksels van het Nederlandse leger, politie en Koninklijk huis', www.van-grinsven.nl/michel/hoofddeksels
'Legermuseum', www.legermuseum.nl
'Koninklijke Landmacht', www.landmacht.nl
'Ministerie van Defensie', www.mindef.nl
Nederlandse Veteranendag, www.veteranendag.nl
'Overvalwagens!', www.overvalwagen.com
'Reünie Orkest Artillerie', www.reunieorkestartillerie.nl

Geraadpleegde personen:
Frits Ahlrichs (11 Afdra C-bt, lichting 64-1)
Koen Alderliesten (14 Afdva A-bt, 1999-2001)
Eric Bakkers (41 Afdva C-bt, lichting 89-5)
Jaap Been (19 Afdva A-bt, lichting 76-3)
Koos Beijer (14 Afdva StStVz-bt, lichting 74-2)
Rein van Berkel (41 Afdva Vz-bt, 1955-1957)
Bas Bink (IBMC)
Piet Blaas (11 Afdra MGD, lichting 75-6)
Rob Blok (41 Afdva C-bt, lichting 86-3)
Richard Borg (41 Afdva A-bt, lichting 90-2)
Gerrit Bosch (o.a. 41 Afdva, 1995-2005; 14 Afdva, 2005-2007)
Ed Breuer (19 BSO, 1989-1992)
Johann Ludwig Bosch (109 MLRS-bt, 1989-1994)
Jeffrey Blankespoor (KMS, 11 Afdra, lichting 06-2)
Frans Braal (41 Afdva StStVz-bt, lichting 73-3)
Geert Brackel (41 Afdva C-bt, lichting 69-2)
Diet Brakkee (Nederlands Artilleriemuseum)
Dorien Brakkee (Nederlands Artilleriemuseum)
John Broekman (41 Afdva StStVz-bt, lichting 79-4)
Ronald Brouwer (41 Afdva B-bt, lichting 87-4)
Hans van der Bruggen 
Johan Caneel (42 Afdva A-bt, lichting 74-5)
Hans ten Cate (Museum Korps Rijdende Artillerie)
Erwin Coops (Mechanisch Centrale Werkplaats, 2004)
Wiel Dalemans (14 Afdva C-bt, lichting 65-2)
Roy Dam (41 Afdva C-bt, lichting 85-4)
Jan van Dijk (107 Afdva C-bt, lichting 78-5)
Joop Dijkmans (43 Afdva A-bt, lichting 74-4; 244 Afdva B-bt, 1978)
Donald van Doesburg Oosterbaan (44 Afdva A-bt, lichting 77-5)
Will Dofferhof (5 AVA K-Bt, 1946-1949)
Fred Dokter (41 Afdva C-bt, lichting 83-6)
Wim den Dunnen (fotograaf & publicist Legermuseum)
Frits Dürst Britt (voorzitter ROA)
Olaf Elvers (14 Afdva StStVz-bt, 2006-2007)
Willem Feith (Feith Fotografie)
Peter Fokker (eigenaar historisch artilleriematerieel)
Jan Chris Fossen (41 Afdva C-bt, lichting 70-2)
Henk Gebben (101 RPV-bt, 1999-2002)
Wijnand de Gelder (41 Pagncie, lichting 90-4)
Martin Gilissen (42 (Nld) BG LJ ISAF III, 2007)
Arie Gerlich (41 Afdva C-bt, lichting 74-3)
Marc Gloudemans (41 Afdva C-bt, lichting 79-5)
Annie Goldsmith
Allert Goossens (Stichting de Greb)
Eric de Graaf (14 Afdva StStVz-bt, 2007-2008)
Ruud de Graaf (41 Afdva C-bt, lichting 76-1)
Douwe Greydanus (41 StStVz-bt, lichting 69-2)
Michel van Grinsven (verzamelaar militaire hoofddeksels)
Jan Haaima (documentatiecentrum Nederlands Artilleriemuseum)
Steven Hendrikse (41 Afdva C-bt, lichting 84-5)
Nicolaas Herder (41 Afdva StStVz-bt, lichting 83-6)
Martin Hermsen (41 Afdva C-bt, lichting 83-6)
Ed de Heus (41 Afdva C-bt, lichting 88-6)
Sjoerd Hilckmann (Audiovisuele Dienst Defensie)
Paul Houterman (41 Afdva B- & C-bt, 1968-1970)
Arend Iwema (41 Afdva C-bt, lichting 69-2)
Johan Jutte (11 Afdra C-bt, lichting 64-2)
Piet Kamminga (42 Afdva A-bt, lichting 74-5)
Hans Kemna (41 Afdva Vz-bt, lichting 52-6)
Gabriel Kil (41 GnBat StStVz-cie, lichting 66-6)
Cees Kok (41 Afdva C-bt, lichting 78-6)
Dick Kouters (41 Afdva C-bt, lichting 69-2)
Willem Jan Kramer (41 Afdva C-bt, lichting 87-1)
Bé Kruize (119 Afdva A-bt, lichting 77-1)
Gert Lemmen (43 Afdva C-bt, lichting 85-6)
Ronnie Leungen (41 Afdva C-bt, lichting 80-4)
Maarten Los (2-41 RVA, lichting 48-1)
Wim Lowis (ATK, lichting 74-1)
Jur Luiten (41 Afdva StStVz-bt, lichting 82-5)
Jan Lustig (41 Afdva C-bt, lichting 72-4)
John van Luijk (19 Afdva A-bt, lichting 85-5)
Rob Meinen (107 Afdva C-bt, lichting 79-6)
Joris van Meggelen (114 Afdva C-bt, 1986)
Bert Meppelink (41 Afdva C-bt, lichting 79-5)
Richard Mooij (154 Afdva C-bt, lichting 89-4)
Robert Müller
Roland Nieuwpoort (ROA, 2004-2007)
Arnout Nuyt (publicist HIH Siderius)
Robert Oude Egberink (19 Afdva StStVz-bt, lichting 75-4)
Gerben Plooij
Arne Poirot (KMA promotie '86, Wapen der Genie)
Martin Pronk (134 Afdva C-bt, lichting 54-3)
Erwin Rademaker (154 Afdva C-bt, lichting 91-2)
Joost Redegeld (41 Afdva C-bt, lichting 88-6)
Jerry Rikkert (19 Afdva B-bt, lichting 72-2)
Theo Ringeling  (41 Painfbat, lichting 83-5; RDM 1984-1989)
Michel Rober (41 Afdva B-bt, lichting 85-1; 134 Afdva B-bt, 1990)
John Roep (41 Afdva C-bt, lichting 84-4)
Richard de Ruiter (41 Afdva C-bt, lichting 87-1)
Peter Scheepers (eigenaar historisch artilleriematerieel)
Andreas Schelfhout (auteur 'Zwart Paard')
William Schenkel (41 Afdva C-bt, lichting 88-1)
Alain Schepers (Nationale Bokbierdag 2007)
Ronald Schoenmakers
Hannah Scholten
Connie Schouten
Wim Slangen (44 Afdva StStVz-bt, lichting 75-6)
Peter Sligchers (41 Afdva C-bt, lichting 78-1)
Pieter Snaterse (101 ArtOstBt, 1993-1994)
Peter Souwer (41 Afdva, StStVz-bt, lichting 91-3)
John Spijkerman (41 Afdva C-bt, 1976-1980)
Gerrit Steegers (11 Afdra C-bt, lichting 64-2)
Rob Sterenborg (41 Afdva B-bt, lichting 92-3)
Freek Stompedissel (41 Hrst-cie, lichting 71-1)
Kees Stravers (Club Wheels)
Rien Taale (41 Afdva StStVz-bt, lichting 70-3)
Rinie v.d. Tillaart (41 Afdva C-bt, lichting 85-4)
Pim Treffers (43 Afdva B-bt, lichting 64-4)
Henk Vaartjes (154 Afdva, C-bt lichting 89-4)
C.F.C. Veringmeier (14 Afdva StVzg-bt, 1963-1964)
Marcel Visser (41 Afdva C-bt, lichting 80-4)
Martin Voerman (41 Afdva C-bt, lichting 87-2)
Derk de Vries (Derk de Vries fotografie)
Erik de Vries
Wilco de Vrieze (19 BSO, lichting 89-3)
Jan van Wageningen (41 Afdva C-bt, lichting 87-2)
Steef Wanders (11 Afdra C-bt, lichting 64-2)
Leo Wensveen (14 Afdva B-bt, lichting 63-2)
Jan Wigard (116 Afdva B-bt, lichting 54-1)
Jo Wijts (11 Afdra C-bt, lichting 64-2)
Guido Wilmes (154 Afdva C-bt, lichting 92-5)
Jan Wolff (31 Afdva, 1951-1952)

Van de redactie 'Batterijboek 41 Afdva C-bt 87-1/2':

Batterijboek 41 Afdva C-bat 87-1/2 - Klik om te vergrotenHet viel in eerste instantie niet mee om een batterijboek van de grond te krijgen. Aanvankelijk leek er weinig animo voor te zijn, maar toen de afzwaaidatum in zicht kwam, werd er steeds meer gevraagd: 'komt er nog een batterijboek?'. Zodoende begonnen we in een wat laat stadium aan het batterijboek, hetgeen best wel wat moeite kostte.We hebben geprobeerd om zo'n compleet mogelijk overzicht te geven van de dingen die onze batterij heeft meegemaakt. Wij hopen dat je met behulp van dit boek met veel plezier zult terugkijken op je periode in Seedorf.

Speciale dank aan Tim Timmermans voor al het typewerk (tot 5 uur onder de morgen) en alle mensen die door middel van een foto of een stukje iets aan het boek hebben bijgedragen.

De redactie batterijboek C-bt 41Afdva, april 1988

      

Uit het voorwoord boek '41 Afdeling Veldartillerie':

Boek 41 Afdeling Veldartillerie - Klik om te vergrotenVelen van ons bewaren goede herinneringen aan hun tijd bij de afdeling. Dit is een meer dan goede reden om de rijke historie in een boekwerk vastte leggen.

Een bundeling van foto's en artikelen waarbij wij niet pretenderen compleet te zijn daar wij afhankelijk zijn van wat er in de loop van de vele achter ons liggende jaren is vastgelegd. Toch is er getracht voor allen die de Afdeling een warm hart toe dragen deze momenten vast te leggen.

Tot slot wens ik de lezer veel plezier bij het doornemen van dit boekwerk. ik hoop dat u er veel in herkent en dat het goede herinneringen oproept aan de tijd bij de Afdeling.

Commandant 41 Afdeling Veldartillerie,

Majoor R.W.C.R. Daalman  


Naar de homepage van 41 AfdVa C-bt 87-1/2Home